vương quấn ấn độ

Các Vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên vùng đất Đông Nam Á

George Coedes Ngô Bắc dịch   Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch Chương 3 của tác phẩm nhan đề The Indianized States of Southeast Asia của G. Coedès, một tác phẩm được xem như “kinh điển” bắt buộc phải học tại các đại học ngoại quốc, cho việc học hỏi và nghiên cứu more »