thăng long thành

Nghiên cứu lịch sử thành Thăng Long thời Lê Sơ

Lịch sử biến đổi cấu trúc và phạm vi kinh thành – hoàng thành – cung thành Thăng Long khá phức tạp mà hiện ít còn tư liệu văn hiến. Ví dụ như Hồng Đức bản đồ vẽ thành này rất lộn xộn. Những biên niên sử và địa chí cũng viết về thành này more »