sự lạc quan

Tấm bi kịch từ sự lạc quan

(Đọc “Gã Tép Riu” – Tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn, Nxb Hội Nhà văn, 2013) Bìa tiểu thuyết Gã Tép Riu Một tiểu thuyết hấp dẫn. Đó là cảm giác rất sảng khoái của tôi sau khi đọc xong Gã Tép Riu của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Trước hết cần phải nói ngay more »