phê bình văn học

“Chuyện của Lý” – Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ chán nản

(Đọc Chuyện của Lý, tiểu thuyết của Ma Văn Kháng, Nxb Hội Nhà văn, 2013) Cuốn tiểu thuyết mới nhất Chuyện của Lý đến với bạn đọc khi nhà văn Ma Văn Kháng đã tiến gần đến tuổi “bát tuần”. Không riêng gì tôi mà đông đảo bạn đọc thật sự khâm phục và kính more »