nhìn xa trông rộng

Anh em nhà Grimm: Những kẻ lập dị hay biết nhìn xa trông rộng?

Anh em nhà Grimm không chỉ sưu tầm truyện cổ mà còn nghiên cứu tiếng Đức và đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu văn học Đức đương đại. Tham vọng khiến họ dị biệt so với nhiều người đương thời. ĐBND giới thiệu bài bình luận trên tờ DW về “anh em nhà more »