nhà thơ phùng cung

Thơ Phùng Cung và nổi ám ảnh văn hóa Việt

Nhà thơ Phùng Cung 1. Đọc thơ Phùng Cung, dường như những ám ảnh của văn hóa Việt không chỉ ám ảnh ông mà còm ám ảnh cả người tiếp nhận. Đến với thơ Phùng Cung, ta không chỉ tìm thấy trong đó vẻ đẹp của một thế giới nghệ thuật thơ kỳ ảo, mà more »