nghệ thuật văn học

Chủ nghĩa hiện thực thị giác trong nghệ thuật văn học Việt Nam trước những năm 1975

LÃ NGUYÊN Ai cũng biết, văn học dùng ngôn từ làm chất liệu kiến tạo hình tượng. Loại chất liệu này có khả năng đánh thức ở con người kinh nghiệm về đường nét, màu sắc, hình khối. Nhờ thế, nó có thể tạo ra những hình tượng giàu tính tạo hình khiến hội hoạ, more »