nghệ thuật trà đạo

Nghệ thuật trà đạo và ý nghĩa đích thực của nó trong văn hóa Nhật Bản

           Đoàn Lưu Hùng Minh  Hiện nay, hầu như đa số người Việt đều hiểu đơn giản “Trà đạo Nhật Bản” là cách uống trà truyền thống của người Nhật. Nhiều tư liệu về văn hoá Nhật Bản, do các tác giả không phải người Nhật biên soạn, hầu như cũng giới thiệu Trà đạo more »