lý thuyết

Vấn đề văn học trong góc nhìn từ lý thuyết trung tâm – ngoại vi

Trong lịch sử thế giới, vấn đề văn học trung tâm – ngoại vi thường xuất hiện ở hai phương diện: phương diện chuyên ngành và phương diện không gian văn hóa. Với phương diện chuyên ngành, trước đây đã xuất hiện vấn đề về sự phân biệt giữa văn học chính thức với văn more »