hàng sa

Tác phẩm truyện ngắn: Cõi thiêng Hoàng Sa

Nhà báo, đại úy Lê Mạnh Thường là phóng viên của Bản tin – Trang Thông tin Điện tử Cảnh sát biển Việt Nam. Hơn một tháng qua, anh vẫn luôn cùng đồng đội trên tàu CSB 4033 làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn more »