bản anh hùng ca

Tiểu thuyết “Nông dân” – Bản anh hùng ca của người nông dân Ba Lan

(Tiểu thuyết “Nông dân” của W. Reymont do Trung tâm Văn hóa & Ngôn ngữ Đông – Tây và Nhà xuất bản Lao động phát hành tháng 11/2012, Nguyễn Văn Thái dịch)   Tiểu thuyết Nông dân được Wladyslaw Reymont cho in thành sách trong những năm 1904 – 1909 và vì tác phẩm đó more »