Chùm thơ: Vọng gác Hải đăng – nhà thơ Nguyễn Quang Hưng

 

Vai áo loang màu dã chiến

Xanh nhòa những giọt biển

Người lính khuôn mặt đất nâu

Chỉ có nụ cười màu nắng

Và ánh mắt lúc nào cũng sáng

 

Màn đen phủ thẫm đường tuần tra quanh đảo

Nhập nhòa những bóng cây

Nhờ nhờ bóng tàu lạ

Bóng mây bóng nước đan cài chuyển động

Ẩn hiện những hăm dọa

Người lính đứng làm cột chủ quyền

 

Trong anh, tôi có người anh tôi

Trong anh, tôi có người em tôi

Trong anh, tôi gặp hàng cây những làng xa

Trong anh, tôi thấy ngôi nhà mình

Thấp thoáng xanh lửa đèn xóm nhỏ

 

Làng của anh ở đâu?

Phố của anh ở đâu?

Dòng sông anh và những dải đồi?

Khi tôi trở