Văn Hóa Việt Nam

Các Vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên vùng đất Đông Nam Á

George Coedes Ngô Bắc dịch   Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch Chương 3 của tác phẩm nhan đề The Indianized States of Southeast Asia của G. Coedès, một tác phẩm được xem như “kinh điển” bắt buộc phải học tại các đại học ngoại quốc, cho việc học hỏi và nghiên cứu more »

Thủ pháp nói quá trong chuyện Bác Ba Phi

Huỳnh Công Tín Nói quá (khoa trương) là một thủ pháp nghệ thuật thường được dùng trong các sáng tác nghệ thuật dân gian, như trong truyện kể, ca dao, hò, vè… Nói quá không phải là không nói có, có nói không, mà là cường điệu, nâng quy mô những hiện tượng được miêu more »

Vĩnh Long: Sự phân tầng xã hội có khuynh hướng đi lên trong nền kinh tế thị trường

GS. Nguyễn Công Bình Trong khi Nhà nước khuyến khích mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, các hộ sản xuất kinh doanh cũng nương nhờ theo đó để vượt khó khăn và giảm nghèo. Họ nhấn mạnh đến một chiến lược mới của mình trong nền kinh more »

Chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – Thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch

GS.TS. Hồ Sĩ Quý Viện Thông tin Khoa học xã hội   “Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói”, đây là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp báo ngày 22/5/2014 tại Manila, nhân chuyến viếng thăm cấp quốc gia của Ông more »

Nghiên cứu lịch sử thành Thăng Long thời Lê Sơ

Lịch sử biến đổi cấu trúc và phạm vi kinh thành – hoàng thành – cung thành Thăng Long khá phức tạp mà hiện ít còn tư liệu văn hiến. Ví dụ như Hồng Đức bản đồ vẽ thành này rất lộn xộn. Những biên niên sử và địa chí cũng viết về thành này more »