Các nhà văn nghệ sỹ – Những tấm gương nhân cách của đời!

Chuyện xưa kể có vị sử gia chép việc vua làm điều không phải, vua xem, đòi sử gia viết lại. Sử gia quyết giữ nguyên vì cho rằng công việc của người viết sử là chép lại sự thật. Ông vua hiếu sát chẳng ngần ngại chém luôn đầu vị sử gia ương bướng này. Theo lệ, người em ruột của vị sử gia đã chết được ngồi vào ghế người chép sử của triều đình. Vẫn không nao núng, vị sử gia mới, ngoài việc không sửa theo ý vua còn viết thêm, ngày này, tháng này, năm này, vua chém đầu sử gia vì không chịu viết theo ý vua. Thế là người em liền bị chém đầu. Người em tiếp theo của người đã chết cũng làm y như hai người anh mình. Đến lúc này thì nhà vua không dám chém nữa, vì ông ta đã biết sợ một sự thật: có chém nữa thì người tiếp theo cũng sẽ như người trước mà th