Biển Nam Hải và các rặn san hô ngầm trong triều đại nhà Minh và Thanh

Ulises Granados
University of Tokyo, Japan

Ngô Bắc dịch

… Trong thực tế, phán đoán theo các nguồn tài liệu